کتب

 

 

ردیف

نام کتاب

پدیدآورندگان

سال چاپ

نوبت چاپ

تصویر کتاب

1

گذار به اقتصاد مقاومتی

حمید رضا فرتوک زاده ، جواد وزیری

1393

1

2

اقتصاد مقاومتی با مدیرت جهادی

قرارگاه فرهنگی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

1393

1

3

نقشه راه پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

اله مراد سیف

1393

1

4

مبانی ، الزامات و نقشه ‌راه اقتصاد مقاومتی

احمد شعبانی، سیدرضا بختیاری

1393

1

5

راهبردهای بهره‌وری و اقتصاد ملی

گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی (دانشکده مدیریت راهبردی)

1393

1

6

اقتصاد مقاومتی و بانکداری مقاومتی - مفاهیم ، تجارب و شاخص‌ها

اله مراد سیف

1393

1

7

الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های استکبار جهانی

دکتر اله مراد سیف؛ با مشارکت دانش آموختگان مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی

1393

1

8

درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی

عادل پیغامی
علی عرب صالحی نصر آبادی

1393

-

9

مجموعه مقالات نقش رسانه ملي در اقتصاد مقاومتي (1)

مرتضوي ، زندي ،ابوجعفري

1392

-

10

مجموعه مقالات نقش رسانه ملي در اقتصاد مقاومتي (2)

علوي‌منش ، ذوالفقاري ،زريباف

1392

-

11

مجموعه مقالات نقش رسانه ملي در اقتصاد مقاومتي (3)

زريباف ، ضميري ،کتابچي ، شيريجيان ، قائمي‌نيا ، مالکي

1392

-

12

نقش اقتصاد دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي

عابدینی

1393

 

13

اقتصاد مقاومتی

سید فاطمه مقیمی

1394

2

14

راهبردهای مدیریت بحران و اقتصاد مقاومتی

حبيب‌الله رشيدارده،افشين متقی،حسن حسينی‌امينی

1394

3

15

اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهاد اقتصادی

ابوتراب علیرضایی

1394

1

16

تهدیدات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

سیدجواد هاشمی‌فشارکی، سمیه پورعبدی

1393

2

17

اقتصاد مقاومتی درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامه عمل

حجت الله عبدالملکی

1393

1

18

اقتصاد مقاومتی سکوی پیشرفت و عدالت: تبیین اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبری (مدظله)

موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه ؛ پژوهشگران محمدامیر هاشم‌پور،  وحید عزیزی، مهدی صیادی، احمد اسدی

1393

1

19

اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل

فیروز داوودی

1395

3

20

اقتصاد مقاومتی: زمینه‌ها - راه‌کارها

عباسعلی اختری

1395

2