جشنواره های پیشین

جشنواره های پیشین

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1386

 

اتحاد ملی انسجام اسلامی

ایده پردازی

5

 

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی ایران

 

مقاله نویسی

80

بخش ادبی

(شعر و وبلاگ نویسی)

50

بخش هنری

(خطاطی و نقاشی)

40

مسابقه کتابخوانی

5000

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1387

 

نوآوری و شکوفایی

 

مقاله نویسی

96

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی ایران

 

بخش هنری

(فیلم وعکس)

56

بخش ادبی

 (شعر و وبلاگ نویسی)

310

مسابقه اینترنتی

500

طرح و ایده

142

مسابقه کتابخوانی حضوری

7000

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1388

اصلاح الگوی مصرف

 

وبلاگ نویسی

 

100

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی ایران

 

 

مسابقه اینترنتی

 

1000

مسابقه کتابخوانی

حضوری

8000

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1389

همت مضاعف کار مضاعف

 

مقاله نویسی

 

87

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی ایران

 

فیلم کوتاه

 

25

 

مسابقه اینترنتی

 

165

مسابقه کتابخوانی

حضوری

5000

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1390

جهاد اقتصادی

مقاله نویسی

180

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی تهران

 

روایت تصویری

20

مسابقه اینترنتی

200

مسابقه کتابخوانی حضوری

10000

نشست های هم اندیشی

3000 نفرساعت

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1391

 

تولید ملی، حمایت از

کار و سرمایه ایرانی

مقاله نویسی

80

 

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی تهران

 

فیلم کوتاه

506

ایده پردازی

10

مسابقه اینترنتی

236

مسابقه کتابخوانی حضوری

5000

بخش جانبی

5550

نشست های هم اندیشی

6000 نفر ساعت

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1392

 

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

مقاله نویسی

118

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی تهران

 

فیلم کوتاه

50

بخش هنری

30

مسابقه اینترنتی

280

مسابقه کتابخوانی حضوری

5000

فیلنامه و نمایشنامه نویسی و طراحی پوستر

16

بخش جانبی

1830

نشست های هم اندیشی

9812 نفر ساعت

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1393

 

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدریت جهادی

مقاله نویسی

110

 

جهاد دانشگاهی واحدعلوم پزشکی تهران

 

فیلم کوتاه

56

وبلاگ نویسی

43

مسابقه اینترنتی

608

مسابقه کتابخوانی حضوری

3000

 

 

 

سال

شعار سال

بخش های جشنواره

شرکت کنندگان

واحد برگزار کننده

پوستر

1394

همدلی و همزبانی، دولت و ملت

مقاله نویسی

39

 

مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

 

فیلم کوتاه

367

عکس

414

پوستر

93

کاریکاتور

77

شعر

247

متن طنز

18

کاریکلماتور

174

نقد تحلیلی توصیفی و رسانه

35

مسابقه کتابخوانی اینترنتی

900

مسابقه کتابخوانی پیامکی

1651